Ameller Nasıl Tartılacak?

Kıyamet gününde amelleri tartılacak olan kullar, Allah’ın(cc) mümin kullarıdırlar. Çünkü bu gibileri dünyada iken hem iyi amel işlemişler ve hem kötü işler yapmışlardır. Bunların tartıldığı şey “Mizan” dır. Mizan denen terazi görülebilen, duyu organlarıyla hissedilen ve iki kefesi gözü olan bir terazi olup, bu terazinin birici kefesi sadece iyilikleri tartmak için hazırlanmıştır. Diğer kefesi ise […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Allah’ın Yarattıkları Arasında Hesap Nasıl Görülecek?

Yaratılmışlar arasında hesabın görülmesi ve sonuca erdirilmesi Allah’ın(cc) izin vermesiyle, bu konuda ilk hesaba çağrılacak olan peygamberlerdir. Peygamberlere, aldıkları görevin gereğini yapıp yapmadıkları, vazifelerini yerine getirip getirmedikleri sorulacaktır. Nitekim Allah(cc) şöyle buyuruyor; “Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz. (Araf : 6)” Peygamberler; “Biz, Rabbimizden aldığımız mesajları kendi kavimlerimize ilettik, ancak […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Kabir Azabı Nedir?

Kabir azabı nedir? Ehil olan kimseler için kabir azabı ve kabir nimetinin, meleklerin soru sormalarının sabit olduğu hususunda Rasulullah(sav)’den gelen haberler tevatür derecesindedir. O bakımdan bunun varlığına itikad etmek ve buna inanmak icab eder. Ancak bunun nasıl olduğu hakkında bir söz söyleyemeyiz. Zira akıl bunun keyfiyetine vakıf olamayız, çünkü bu dünyada buna benzer bir şey […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Kişi Kabre Konulunca Neler Olur?

Kişi kabre konulup, defnedildikten sonra ruhu cesedine geri döndürülür. Kendisini defnedip gidenlerin ayak seslerini duyar. Yanına iki melek gelir, onu oturturlar. Rabbin kimdir? derler. O da : “Rabbim Allah’dır(cc)” der. Dinin nedir? diye sorarlar. O da: “Dinim İslam’dır” der. Şu aranızda peygamber olarak gönderilen nedir? diye sorarlar. O da : “O, Allah’ın(cc) Rasulüdür.” der. Yine […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Ölünün Kabirdeki Hali Nasıldır?

İnsan ölür ölmez, bir de kabir suali, kabir azabı veya istirahati vardır. Peygamberimiz(Sav) : “Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe, yahud cehennem çukurlarından bir çukurdur.” buyurmuşlardır. İnsan öldükten sonra ya cennet bahçelerinden bir bahçede ya da cehennem çukurlarından bir yerde demektir. İnsanın teni çürür, fakat ruhu ölmez. Her kim neye ehil olarak ölürse nasibi kendini bulur. […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Peygamberlerin Şefaatleri

Ahiret günü, Allah(cc)’ın izniyle bütün Peygamberler(sav) için şefaat haktır. Şefaat demek, günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların daha büyük mertebelere erişmeleri için peygamberlerle, Allah(cc) yanında mertebeleri yüksek olanların Allah(cc)’a yalvarları demektir. O gün peygamberler gibi Allah(cc)’ın sevdiği has kulları da, Allah(cc)’ın izniyle şefaat ederler. Peygamberimiz de ümmetinin günahkarlarına şefaat edecektir. Aynı zamanda Peygamberimizin(sav), Allah(cc)’ın […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Ahirete İman İle Alakalı Başka Hangi İnanç Meseleleri Vardır?

Müminler kendileri cennette oldukları halde Allahu(cc) Teala hazretlerini bir yönden, bir mekandan ve bir şekilden münezzeh olarak görmek şerefine nail olacaklardır. Ahirette müminlerin Allah’ı(cc) görecekleri nakli delil ile sabittir. Bunun aslına iman ederiz. “O gün Rablerine bakarak pasparlak olacak bir takım yüzler vardır. (Kıyamet : 22-23)” İlim paylaştıkça toplum güzelleşir…

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Ahiret Hayatını Kısaca Nasıl Algılamalıyız?

Biz kalbimizle tasdik ve dilimizle ikrar ederiz ki, her şey gibi dünyanın da bir sonu vardır. Bir gün gelip dünyanın düzeni değişecek, kıyamet kopup alem başka alem olacak, her şey öldükten sonra insanlar Allah’ın(cc) emriyle tekrar dirilecek, herkes, dünyada işlediğinden sorguya çekilecek, yaptıkları iyiliği ve fenalığı görüp anlayacak, haklı haksız ayırtedilecek. Kimin kimde bir hakkı […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Ahiret Gününe İnanmanın Dünya Hayatına Verdiği Kıymet Nedir?

Ahiret gününe inanmanın dünya hayatına verdiği kıymet nedir? Şimdi bir de ahirete inanmanın insanı ameli hayatta nerelere kadar yükseltebileceğini düşünelim. Ahirete iman demek, daha yüksek ve ebedi bir hayata iman demektir. Bu dünyaya, ilim ve fazilet kazanarak bulunduğu hayatta daha ulvi ve ebedi bir hayata yükselmek için geldiğine ve o alemdeki mutluluğun burada kazanacağı ihlaslı […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Kıyamet Ne Zaman Kopacaktır?

Kıyamet ne zaman kopacaktır? Şunu hemen söylemeliyim ki, kıyametin ne zaman kopacağını Allah’dan başka kimse bilemez. Çünkü Allah bildirmemiştir. Yeryüzünde “La ilahe illallah” diyen, yani bir Allah’a Allah’ın birliğine iman eden bir kimse bulundukça kıyamet kopmayacağına dair eserler ve hadisler vardır. İnsanın kendi ölümüne küçük kıyamet, dünyanın ölümüne de büyük kıyamet denir. Kıyamet koparak dünya […]

İlim paylaştıkça toplum güzelleşir...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest